Ерата на Водолея

Всички статии

АСТРОЛОГИЯТА – НАВЪТРЕ ИЛИ НАВЪН

АСТРОЛОГИЯТА – НАВЪТРЕ ИЛИ НАВЪН

   Човекът е един непримирим търсач. Тласкан от стремежа към познание и различните възможности за събиране на разнопосочни данни, в желанието да разбере малко повече собствените си причини и следствия, често именно астрологията се явява като едно от „спасителните въжета”, за които може здраво да се хване, за да се почувства по-малко изгубен.
   По темата са изписани планини от книги, изобилие от информация се намира и в интернет, но в тази статия бихме искали да предложим един непредубеден поглед, в опит да преценим предимствата и недостатъците, поне що се отнася до важните неща.

Прoект за изграждане на Балкански конферентен център

Прoект за изграждане на Балкански конферентен център

Конферентен център в долината на тракийските царе

Ние, българските ученици на Международната школа на Златния Розенкройц, желаем да построим конферентен център с Храм в центъра на България, в Долината на тракийските царе. За тази цел сме закупили там парцел - край село Красново, на около 50 км от гр. Пловдив.

Ние знаем, че България има богато духовно наследство. Три импулса на Универсалното учение са излъчени от тези земи: мистериите на Орфей и Дионисиевата религия по време на Тракийската империя, движението на богомилите през Средновековието, и Бялото братство на Учителя Петър Дънов в наше време...
Името ми е ФОТОН

Името ми е ФОТОН

Аз знам твоето името, а ти моето? Когато се говори за светлината, е необходимо да го знаеш, защото това е моята специалност. Името ми е Фотон: понякога ме наричат също светлинна частица...
Просветление за геймърите

Просветление за геймърите

Възможно ли е случващото се в интернет да доведе до Просветление? Възможно ли е тъкмо компютърните игри да доведат до промяна в позитивен смисъл на съзнанието? От Last Life (последен живот) към Истинския живот...
2012 - Космични преобразования в епохата на Водолея

2012 - Космични преобразования в епохата на Водолея

Дълбоки изменения в космоса се предсказват за 2012 година. Те могат да бъдат придружени от геоложки, климатични и атмосферни последствия за Земята и човечеството. Но те имат и духовно значение за всички онези хора, които търсят духовния път и се насочват към нова цел в живота...

ДНК и тайната на сътворението на човека

ДНК и тайната на сътворението на човека

Познанието, че ДНК  управлява живота, е истинско предизвикателство за разбирането на самия човек и за разбирането му за религията. То обаче може да го подготви за възможността за постигане на Фундаментална промяна в него самия...

 

 

Сърдечният пулс на Земята

Сърдечният пулс на Земята

Космичните лъчения и вибрации влияят върху живота на Земята.  Хората също  реагират на тях и "танцуват" под техния ритъм. Но в последно време настъпват структурни промени – с огромни последици за човека и Земята...

По години

По теми