Статии въху текстове от книги

Всички статии

ПОДГОТОВКАТА НА ХРИСТИЯН РОЗЕНКРОЙЦ ЗА ПЪТУВАНЕТО

ПОДГОТОВКАТА НА ХРИСТИЯН РОЗЕНКРОЙЦ ЗА ПЪТУВАНЕТО

    След всички свои опитности от първия ден и преди всичко чрез съня си, Християн Розенкройц вече е разбрал, че му е позволено да се доближи до това тайнствено и скрито сватбено празненство. Призоваването му на тази сватба не е външно събитие, а едно много дълбоко, вътрешно преживяване. В резултат на това в него съзрява едно съответно разбиране, което в разказа е предадено като сън.
    Ние всички знаем, че правилното разбиране е нещо извънредно важно. Да се постигне разбиране за един процес, който трябва да се осъществи, вече е само по себе си едно преживяване. Ние трябва да се научим добре да различаваме разбирането с ума и разбирането, за което става въпрос тук.
ЕКЛЕЗИЯ ПИСТИС СОФИЯ

ЕКЛЕЗИЯ ПИСТИС СОФИЯ

Валентин, философ-гностик от началото на нашата ера, авторът на гностичното евангелие Пистис София, разясняваше на своите ученици непознаваемите Божествени светове, тези "празни пространства", които той нарече Плерома. Той обясняваше, че в нашата познаваема тъмнина се вливат еманациите, силовите потоци на Плеромата, за да дадат възможност на всеки, който наистина търси Божествените пространства, да ги открие.

Съвременната гностична Духовна школа, Лекториум Розикруцианум, разпространява същото непреходно учение. Тя само го поставя в рамките на разбираем за вас език, в рамките на актуалните въздействащи ви природонаучни явления. Духовната школа обяснява еманациите на Плеромата, изхождайки от електромагнитните явления в живото днес. Но колкото и съвременно да звучи всичко това в наше време, това винаги са едни и същи непреходни истини, които се предават на хората, напълно едни и същи, независимо от това дали прозвучават в началото на нашето летоброене или днес. ...
Хипнозата – черна магия

Хипнозата – черна магия

Хипнозата е процес, при който човек със силна воля, посредством окултни методи може да доведе една по-слаба личност до състояние на транс. В това състояние последният върши всичко, което му внушава хипнотизатора. Такива практики изцяло принадлежат към черната магия и са извънредно опасни, както в морален аспект, така и от гледна точка на човешката психика.
Ориентиране

Ориентиране

В продължение на цялата световна история две езотерични системи на развитие са привличали вниманието на всички, които поради склонност и вътрешен стремеж желаят да вървят по Пътя на освобождението. От историята на магията се вижда, че във всички култури винаги са били употребявани...
Необходимостта от астрално пречистване

Необходимостта от астрално пречистване

В далечното минало имаше един период, в който висшите духовни водачи на човечеството, обединени в Универсалното братство, направиха всичко възможно, за да помогнат при развитието на човешкото материално тяло. Човекът може да пие от чашата на живота само с един напълно съгласуван към този порядък материален организъм.Само тогава диалектичното жизнено поле може да се изживее и изпита напълно, и ограниченията на земния порядък могат да бъдат разкрити в пълен размер. Вие притежавате едно такова материално тяло. Като индивид, а също и като част от една жизнена сфера, вие, заедно с много други като вас, сте изживели и изпитали живота толкова подробно, колкото е необходимо и възможно в това жизнено поле. Когато вие почти сте изпразнили тази чаша на живота, се явяват три възможности...
Целият Гносис е безплътен

Целият Гносис е безплътен

Всичко е изявено в пространството. В тази неизказано прекрасна и велика Вселенска изява се осъществява процесът на развитие на всички жизнени вълни...
НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА БОЖИЯ ПЛАН

НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА БОЖИЯ ПЛАН

Представете си Универсума в едно абсолютно девствено състояние като нещо празно, както ни се описва в Пролога на Битие: Универсумът преди Сътворението. Но тази празнота е само привидна, защото...
За Божията църква

За Божията църква

някои цитати от книгата „Катарското богомилско християнство” на Мишел Муние. "Разбирана като присъстваща в лицето на добрите хора, които обичат Бога, Църквата е всъщност невидима реалност; тя е Божия църква, в нея именно присъства Бог..."
Медуза

Медуза

Онзи, който е видял лицето на Медуза, трябва...(Откъс от книгата ЗЛАТНИЯТ РОЗЕНКРОЙЦ на Катароза де Петри)
Величествената мъдрост на Лао Дзъ

Величествената мъдрост на Лао Дзъ

Казват, че катарите имали тайни книги, обясняващи смисъла на истинския живот и Универсалното Учение, и че тези книги били унищожени от тогавашното духовенство. Но истинската тайна книга на катарите – това е неписана книга, точно както книгата Дао, както книгата "М" на Християн Розенкройц и книгата за седемте печата, упомената в Откровението на Йоан... из "Въведение" към книгата "Китайският Гносис" на Ян ван Райкенборг
СЕДЕМТЕ ФОКУСА

СЕДЕМТЕ ФОКУСА

откъс от "Златният Розенкройц" на Катароза де Петри. "Онази част от човечеството, която съставлява подготвящото пътя Братство, е подразделена в седем групи. При това ние изхождаме от идеята, че седморният Логос на Земята излъчва седем групи с по седем лъча. Тези четиридесет и девет лъча или сили образуват заедно Светия дух, Свещения седморен дух или Седемте йерархии..."

По години

По теми